ημερομηνίες καλοκαιρινών διακοπών: το συνεργείο θα είναι κλειστό από 1η Αυγούστου έως 23 αυγουστου